അതിരാ ഉമ്മ കുടുംബവുമായി വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു

അതിരാ ഉമ്മ കുടുംബവുമായി വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു

കാസറഗോഡ് ജില്ലയില്ലെ ചെറുവത്തൂർ ഭിക്ഷയാചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആതിര എന്ന സ്‌ട്രെസ് ചെറുവത്തൂർ ബസ്റ്റാന്റിൽ കുഴാണ് വീണിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ന്യൂ മലബാർ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു. ശേഷം മാസങ്ങൾക് ശേഷം * കുടുംബം ഇവരുടെ അഡ്രസ് കണ്ടെത്തുകയും മക്കളെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതേ തുടർന്ന് ന്യൂ മലബാർ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ആതിരയമ്മയെ മക്കൾക്കു കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *